Bc. Jana Přerovská

Bakalářská práce

Implementace Bazální stimulace v Domově pro osoby se zdravotním postižením

Basal Stimulation Implementation in a Home for Disabled People
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, jejichž obsah popisuje problematiku implementace bazální stimulace v Domově pro osoby se zdravotním postižením. První (teoretická) část se zaměřuje na charakteristiku bazální stimulace, vznik a rozvoj konceptu, hlavní myšlenky a cíle. Poté následuje rozdělení bazální stimulace na základní a nástavbové prvky. Druhá (empirická) část je založena na kvalitativním …více
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts where the implementation of basal stimulation in Home for people with disabilities is described. The first (theoretical) part focuses on the characteristics of basal stimulation, formation and development of the concept as well as the main ideas and objectives. After that, the division of basal stimulation into base and extension components is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta