Bc. Jana Přerovská

Bachelor's thesis

Implementace Bazální stimulace v Domově pro osoby se zdravotním postižením

Basal Stimulation Implementation in a Home for Disabled People
Abstract:
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, jejichž obsah popisuje problematiku implementace bazální stimulace v Domově pro osoby se zdravotním postižením. První (teoretická) část se zaměřuje na charakteristiku bazální stimulace, vznik a rozvoj konceptu, hlavní myšlenky a cíle. Poté následuje rozdělení bazální stimulace na základní a nástavbové prvky. Druhá (empirická) část je založena na kvalitativním …more
Abstract:
The bachelor thesis is divided into two parts where the implementation of basal stimulation in Home for people with disabilities is described. The first (theoretical) part focuses on the characteristics of basal stimulation, formation and development of the concept as well as the main ideas and objectives. After that, the division of basal stimulation into base and extension components is described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2017
  • Supervisor: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta