Mgr. Bc. Lukáš Musialek

Bakalářská práce

L évolution constitutionnelle de la France de 1790 jusqu à nos jours.

Constitutional evolution of the France from 1790 to the present
Abstract:
This paper describes constitutional development of France, including the historical background which influenced forming of constitutions. In the first part, there is a brief characteristic of a constitution as such, including descriptions of its various kinds. Then there is a description of the theory of separation of powers derived from “De l’esprit des lois” by Ch. L. Montesquieu, where the author …více
Abstract:
Tato práce popisuje ústavní vývoj Francie včetně historického pozadí, které ovlivnilo vytváření ústav. V první části se nachází stručná charakteristika ústavy jako takové, včetně popisu jednotlivých druhů. Dále je popsána teorie dělby moci podle díla Ch. L. Montesquiea - De l’esprit des lois, která popisuje vlastnosti moci zákonodárné, výkonné a soudní. Samotná analýza ústav (druhá část) se řídí chronologickým …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Laurent Georges Canal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk

Práce na příbuzné téma