Bc. Monika Trsková

Diplomová práce

Specifika prodeje finančních produktů spořících na důchod v České spořitelně, a.s.

Sales Specifics for Retirement Saving Products in Czech Savings Bank
Anotace:
Abstrakt Práce se zabývá specifikou prodeje produktů České spořitelny v souvislosti s připravovanou důchodovou reformou. Poukazuje na současné sociální a ekonomické problémy spojené s pokračujícím stárnutím populace a s všeobecnou nízkou finanční gramotností obyvatel České republiky. Cílem bylo posouzení a vyhodnocení prodejní a komunikační účinnosti dvou kampaní České spořitelny, zaměřených na aktivaci …více
Abstract:
Abstract The thesis deals with the specifics of the sale of products of Czech Savings Bank in connection with the planned pension reform. It refers to the current social and economic problems associated with the continuing aging of population as well as with generally low financial literacy of the Czech population. The aim was to assess and evaluate the effectiveness of two sales and communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní