Fedor Kryukov, Ph.D.

Disertační práce

Cell cycle genes co-expression in multiple myeloma and plasma cell leukemia

Cell cycle genes co-expression in multiple myeloma and plasma cell leukemia
Anotace:
Úvod: Regulace buněčného cyklu (BC) je dynamický a komplexní proces, který je determinován nejen absolutní hladinou kteréhokoliv z regulátorů buněčného cyklu, ale také celkovou rovnováhou mezi pozitivními a negativními regulátory a jejich vzájemnou souhrou. Cílem předkládané práce bylo popsat koexpresní změny v genech pro regulátory buněčného cyklu u mnohočetného myelomu (MM) a plazmocelulární leukémie …více
Abstract:
Background: The regulation of cell cycle is dynamic and complex process that is determined not only by the absolute level of any given cell-cycle regulator, but also by the aggregate balance between positive and negative cell-cycle regulators and the interplay among them. The objective of this study was to describe co-expression changes of cell cycle regulatory genes in multiple myeloma (MM) and plasma …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta