Hana BILAVČÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Rodinná politika státu očima budoucích matek

State Family Policy through the Eyes of Future Mothers
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na názory budoucích matek na sociální politiku ve vztahu k rodině. V teoretické části se zabývá sociální politikou České republiky, rodičovskou a mateřskou dovolenou, systémem státní sociální podpory. V praktické části je prováděn kvalitativní výzkum za pomocí rozhovorů.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on mothers' opinions on the future of social policy in relation to the family. The theoretical part deals with the social policy of the Czech Republic, parental and maternity leave, the system of state social support. The practical part is conducted using qualitative research interviews.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Jurtíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BILAVČÍKOVÁ, Hana. Rodinná politika státu očima budoucích matek. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe