Hana BILAVČÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Rodinná politika státu očima budoucích matek

State Family Policy through the Eyes of Future Mothers
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřená na názory budoucích matek na sociální politiku ve vztahu k rodině. V teoretické části se zabývá sociální politikou České republiky, rodičovskou a mateřskou dovolenou, systémem státní sociální podpory. V praktické části je prováděn kvalitativní výzkum za pomocí rozhovorů.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on mothers' opinions on the future of social policy in relation to the family. The theoretical part deals with the social policy of the Czech Republic, parental and maternity leave, the system of state social support. The practical part is conducted using qualitative research interviews.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zverejniť od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Michaela Jurtíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BILAVČÍKOVÁ, Hana. Rodinná politika státu očima budoucích matek. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe