Bc. Eva Zichová

Diplomová práce

Dlouhodobé dobrovolnictví v nemocnici u pracujících dobrovolníků v kontextu životního příběhu.

Long-term Volunteering in Hospital at Working Volunteers in the Life Story Context.
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá tématem dlouhodobého dobrovolnictví v nemocnici u pracujících dobrovolníků v kontextu životního příběhu. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První kapitola teoretické části se věnuje dobrovolnictví, vymezuje pojem dobrovolnictví, typy dobrovolnictví, zmiňuje současné trendy a význam dobrovolnictví. Ve druhé kapitole je specifikováno dobrovolnictví …více
Abstract:
Master's Thesis is concentrated on the topic of long-term volunteering in hospital at working volunteers in the context of the life story. The thesis is divided into the theoretical and empiric part. The first chapter of the theoretical part is dedicated to volunteering, the term of volunteering and its types are defined. The meaning of volunteering and the current volunteering trends are also mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta