Bc. Eva Zichová

Master's thesis

Dlouhodobé dobrovolnictví v nemocnici u pracujících dobrovolníků v kontextu životního příběhu.

Long-term Volunteering in Hospital at Working Volunteers in the Life Story Context.
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá tématem dlouhodobého dobrovolnictví v nemocnici u pracujících dobrovolníků v kontextu životního příběhu. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První kapitola teoretické části se věnuje dobrovolnictví, vymezuje pojem dobrovolnictví, typy dobrovolnictví, zmiňuje současné trendy a význam dobrovolnictví. Ve druhé kapitole je specifikováno dobrovolnictví …more
Abstract:
Master's Thesis is concentrated on the topic of long-term volunteering in hospital at working volunteers in the context of the life story. The thesis is divided into the theoretical and empiric part. The first chapter of the theoretical part is dedicated to volunteering, the term of volunteering and its types are defined. The meaning of volunteering and the current volunteering trends are also mentioned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta