Bc. Jaroslav Petr

Diplomová práce

Diagnostika stavu nožní klenby a chodidla prostřednictvím systému emed

Diagnostics of arch and foot by using of emed system
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku hodnot plantárního tlaku a na diagnostiku postiženého chodidla. Obsahem jsou informace o měření na pedografické plošině emed, o analýze plantárního tlaku, o anatomii a funkci lidské nohy, dále o diagnóze a prevenci diabetické nohy.
Abstract:
This thesis is focused on problems of plantar pressure values and on diagnostics foot defects. It contains information on measurement with pedographic platform emed, on plantar pressure analysis, on anatomy and function of human foot, on diagnostics and prevention diabetic foot.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií