Bc. Markéta Jelínková

Bachelor's thesis

Kvalitativní sonda: Rodiče jako hlavní aktéři rozhodování o odkladu školní docházky

Qualitative probe: Parents as the main decision makers regarding the postponement of school attendance
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá rodiči jakožto hlavními aktéry při rozhodování o odkladu povinné školní docházky jejich dětí. Cílem práce bylo analyzovat a popsat důvody, které vedou rodiče k rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. V rámci kvalitativního výzkumu bylo provedeno sedm polostrukturovaných rozhovorů s rodiči, jež u svého dítěte sami iniciovali odklad školní docházky. Empirická část je …viac
Abstract:
The thesis deals with parents as the main decision makers regarding the postponement of school attendance of their children. The goal is analyse and describe the reasons that lead parents to make the decision of postponing their children’s compulsory school attendance. As a part of qualitative research, seven semi-structured interviews were conducted with parents who initiated the postponement of school …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Kristýna Vlčková
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta