Bc. Hana Humrová

Diplomová práce

Říční doprava v České republice

River transport in the Czech republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komparací říční dopravy v České republice a ve Spolkové republice Německo. Autorka se na základě porovnání výkonnosti a objemu přepravy, stavu vodní infrastruktury a míře investic snaží navrhnout řešení pro nejbližší období.
Abstract:
This thesis deals with the comparison of river transport in the Czech Republic and the Federál Republic of Germany. The autor, based on the comparison of performance and volume of the state of water infrastructure and the level of investment seeks to propose a solution for the near future.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní