Mgr. Jaromír Navrátil

Bakalářská práce

Clustering web pages

Clustering web pages
Anotace:
Cílem této práce je poskytnout přehled metod shlukování webových stránek, navrhnout a otestovat systém umožňující automatické shlukování webových stránek a porovnat vytvořené shluky s člověkem vytvořenými kategoriemi.
Abstract:
The goal of this work is to provide an overview of methods of clustering web pages, to design and test a system that allows automatic clustering of web pages and to compare created clusters with human-created categories.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Juraj Jurčo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat