Theses 

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje – Ing. Vendula Vodehnalová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Ing. Vendula Vodehnalová, DiS.

Bakalářská práce

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje

Financial accounting and managerial accounting as an information source

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje“ je srovnání charakteristik finančního a manažerského účetnictví jako dvou informačních zdrojů v podniku Litomyšlská nemocnice, a.s. Teoretická část je zaměřena na výklad pojmů použitých v praktické části dle odborné literatury. V praktické části se zabývám analýzou problematiky informačních vazeb, které se podílejí na realizaci controllingové koncepce. V závěru práce jsou pak shrnuty poznatky z obou předchozích částí a zhodnocen současný stav efektivnosti fungování podniku z hlediska získávání a nakládání s informacemi.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Financial accounting and managerial accounting as an information source” is to compare the characteristics of financial and managerial accounting as two information sources in the company Litomyšlská nemocnice, a.s. The theoretical part is concentrated on the interpretation of terms used in the practical part, according to the literature. The practical part is concerned with analyzing the problem of information links, which are involved in the implementation of the controlling concept. In the final part are summarized findings from both previous parts and the current status of the effectiveness function of the company is evaluated in terms of obtaining and handling information.

Klíčová slova: Finanční účetnictví, manažerské účetnictví, informační systém, controlling, struktura podniku, výkon Financial accounting, managerial accounting, information system, company structure, output

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc.
  • Oponent: Ing. Mojmír Hradecký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz