Bc. Josef Machů

Bakalářská práce

Specializované techniky pro dobývání znalostí v oblasti vzdělávání

Specific techniques for educational data mining
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dobýváním znalostí v oblasti vzdělávání (Educational data mining, EDM). Cílem bylo popsání a přiblížení typických úkolů EDM a jejich rozdělení. Vybrané kategorie jsou podrobněji analyzovány a jejich příklady použití jsou prezentovány na konkrétních projektech s reálnými daty.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the educational data mining (EDM). The aim was describe typical EDM tasks and their distribution. Selected categories are analyzed and some examples of application are presented in specific projects with real data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: RNDr. Jan Géryk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika