Bc. Lucie DOROTÍKOVÁ

Diplomová práce

TBBT - Translating Culture-Specific Phenomena

TBBT - Translating Culture-Specific Phenomena
Abstract:
This thesis deals with the issue of translation of the American TV show, The Big Bang Theory, and how some of the culture-specific phenomena in the first season are translated into Czech language in a dubbed version broadcasted in the Czech Republic. A part of this work is devoted to a summary of ways of translation according to various authors specializing in translation between languages which is …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá překladem Amerického televizního seriálu Teorie velkého třesku a tím, jak jsou některé kulturně-specifické fenomény první řady tohoto seriálu přeloženy v dabované verzi vysílané v České Republice. Část této práce je věnována shrnutí teorie překladu jak byla zahrnuta v dílech autorů zabývajících se překladem mezi jazyky v porovnání s tím, jak byly jednotlivé kulturně-specifické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOROTÍKOVÁ, Lucie. TBBT - Translating Culture-Specific Phenomena. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Učitelství Biologie - Anglického jazyka a literatury pro střední školy