Ing. Ladislav Šimko

Diplomová práce

Emerging adulthood - analýza existujícího datového souboru od univerzitních studentů

Emerging adulthood - analysis of existing database of university students
Abstract:
The aim of this thesis is to contribute to better understanding of transition to adulthood and various determinants of young person view of own developmental status. The theoretical part is focused on characteristic of development period called emerging adulthood and also on characteristic of periods which are surrounding it - adolescence and young adulthood. Description of Big five personality dimensions …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je prispieť k lepšiemu pochopeniu dospievania a rôznych determinantov pohľadu mladého človeka na vlastný vývojový status. Teoretická časť sa zameriava na charakteristiku vývojového obdobia nazvaného emerging adulthood (Arnett, 2004) a charakteristiku období, ktoré ho ohraničujú -adolescencie a mladej dospelosti. Nasleduje popis osobnostných dimenzií Big five a psychologických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie