Ing. Klára Mamulová

Bakalářská práce

Sociální aspekty v bydlení - byty zvláštního určení

Social Aspects of Dwelling in Special - Purpose Flats
Anotace:
Následující práce se věnuje oblastem, ve kterých je zapotřebí poskytovat pomoc zdravotně handicapovaným občanům. Důraz je dán na oblast bezbariérového bydlení. Nejprve se práce soustředí na bydlení, bytovou politiku a typy bydlení. Druhá kapitola charakterizuje nájem bytu a s ním související druhy nájemného. Třetí kapitola představuje sociální ochranu pro osoby se zdravotním znevýhodněním, zahrnující …více
Abstract:
The following task concerns on sections in which is needed providing help to handicapped citizens. Emphasis is being put on barrier-free living. At first housing, housing policy and forms of such a housing. Second chapter describes lease and related forms of lease. Third chapter represents social protection of handicapped including pension insurance, social benefits, social care and social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Eva Kadlecová
  • Oponent: JUDr. Eva Dandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní