Petra ŠMÍDOVÁ

Bakalářská práce

Current American Eating Habits

Current American Eating Habits
Abstract:
In my bachelor thesis I focus on a current American diet, American eating habits and problems which unfortunately follow this diet. Firstly, I begin with the history of American cuisine and its development into the well-known phenomenon called fast food. I bring your attention to the most famous and popular American companies ? the Coca-Cola and the McDonald?s. Unfortunately eating in the unhealthy …více
Abstract:
V této bakalářské práci se zabývám problematikou současného stravování Američanů, jejich návyky a problémy, které z této stravy bohužel vyplývají. V předních kapitolách své práce jsem se zaměřila nejprve na historii americké kuchyně a její vývoj a postupně se dále dostávám k fenoménu zvaný fast food. Podrobněji rozebírám 2 světově nejznámější a nejúspěšnější americké společnosti ? Coca-Cola a McDonald …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Identifikátor: 23845

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Holešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMÍDOVÁ, Petra. Current American Eating Habits. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta