Viktorija Bessenyey

Bakalářská práce

Mediální propagace kulturní události na příkladu festivalu Jeden Svět 2013

Media promotion of a cultural event on the example of One World Film Festival 2013
Anotace:
Tato práce se zabývá mediální propagací určité kulturní události a je rozdělena na dvě části - teoretickou a analytickou. V teoretické části práce jsou definovány hlavní pojmy související s problematikou, popsány různé marketingové a propagační nástroje, značná část práce se věnuje rozboru médií, vlivům, které na ně působí a fungování mediálního trhu. V analytické části se potom zabývá konkrétním případem …více
Abstract:
This thesis deals with media promotion of certain cultural event and is divided into two parts - theoretical and analytical. In the theoretical part the main terms related to the issue are defined, various marketing and promotional tools are described, a significant part of the thesis is devoted to the description of the media, the influences that act on media, and the functioning of the media market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Hanzlík
  • Oponent: Barbara Hucková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42560