Bc. Jana Gerhátová

Diplomová práce

Energetická koncepce a strategie v České republice

Energy conception and strategy in the Czech Republic
Anotace:
Energetika náleží mezi klíčová odvětví národního hospodářství a i v rámci Evropské unie je vnímána jako jedna z nejvýznamnějších politik. S hospodářským rozvojem, zaváděním nových technologií stoupá zároveň energetická náročnost. Poslední desetiletí přinesla dvě významné výzvy. Málokterá oblast hospodářství může pozitivně i negativně ovlivnit životní prostředí, než je těžba energetických surovin a …více
Abstract:
Energy is among the key sectors of the national economy in the European Union is seen as one of the most important policies. With economic development, the introduction of new technologies, while increasing energy demands. The last two decades have brought significant challenges. Hardly any area of the economy could adversely or positively affect the environment than the extraction of energy resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní