Bc. Eva Vašíčková

Diplomová práce

Vliv nástrojů umělé inteligence na copywritingovou tvorbu reklamního obsahu a analýza povědomí o copywritingových nástrojích

The Impact of Artificial Intelligence Tools on Copywriting Content Creation and Analysis of Awareness of Artificial Intelligence Tools for Copywriting
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv umělé inteligence (AI) na oblast copywritingu, zejména pak na tvorbu reklamních textů v České republice. V současném rychle se vyvíjejícím digitálním prostředí nelze opomíjet rostoucí trend užívání AI v oblastech tradičně spojených s lidskou kreativitou a dovednostmi. Práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretické a praktické. V teoretické části se zabývá …více
Abstract:
This thesis focuses on the influence of artificial intelligence (AI) on the field of copywriting, in particular on the creation of advertising texts in the Czech Republic. In today’s quickly evolving digital environment, we cannot ignore the growing trend of using AI in areas traditionally associated with human creativity and skills. This thesis consists of two main parts: theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teorie interaktivních médií / Teorie interaktivních médií