Bc. Iva Kašpárková

Bakalářská práce

Informační gramotnost studentů uměleckých vysokých škol v České republice: případová studie Janáčkovy akademie múzických umění

Information Literacy of Art Colleges Students In the Czech Republic: A Case Study of Janáček Academy of Music and Performing Arts
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem informační gramotnosti studentů se zaměřením na umělecké vysoké školy. V teoretické části je popsán pojem informační gramotnost, problematika informační gramotnosti prostředí České republiky a formy přístupů k informačnímu vzdělávání v knihovnách uměleckých škol. Bakalářská práce je případovou studií Janáčkovy akademie múzických umění. Součástí praktické části je …více
Abstract:
The bacherol thesis deal with the topic of information literacy of students focusing on art colleges. There is information literacy term described in the theoretical part of the bachelor thesis along with the situation of information literacy in the Czech Republic and various approaches to the information education in the libraries of art schools.The bachelor thesis is a case study of Janáček Academy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta