Bc. Ladislav Hrbek, DiS.

Master's thesis

Kontrola po propuštění zboží do celního režimu

Post-clearance Customs Control
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kontrolou po propuštění zboží. Nejprve analyzuje vývoj právní úpravy tohoto institutu. Následně vysvětluje právní regulaci zahájení, provedení a ukončení kontroly po propuštění zboží. Práce se rovněž zabývá otázkou doměření cla nebo daně po provedené kontrole po propuštění zboží.
Abstract:
Diploma thesis deals with issue of the post clearance controls. At the start the diploma thesis analyzes the development of legislation of this institute. The diploma thesis explains the legal regulation of the initiation, execution and completion of the post clearance controls. The work also deals with additional assessment of duty after the post clearance control.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2012
  • Supervisor: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta