Bc. Alena Černocká, DiS.

Diplomová práce

Standardy ošetřovatelské péče v agenturách domácí péče

Standards of nursing care in home care agencies
Anotace:
Souhrn: Diplomová práce se zabývá standardy ošetřovatelské péče v agenturách domácí péče. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje kapitoly zabývající se domácí péči, standardy ošetřovatelské péče, jejich typy a metodikou jejich tvorby, dále kvalitou ošetřovatelské péče. V praktické části byly poté analyzovány jednotlivé položky výsledků dotazníkového šetření. Součástí …více
Abstract:
Summary: The thesis deals with the standards of nursing care, home health care agencies.The work is broken down on the part of the theoretical and practical. The theoretical part contains a chapter dealing with the home care standards of nursing care, their types and the methodology of their formation, as well as the quality of nursing care. In the practical part are then analysed each entry of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta