Júlia Tubová

Bakalářská práce

Európske správne právo - pojem, vývoj a pramene

European administrative law - term, development and resources
Abstract:
TUBOVÁ, Júlia: European administrative law – term, development and resources. [Bachelor's thesis]. College of Banking Prague, International College of Banská Bystrica. Department of Economics and Finance. Adviser: JUDr. Tomáš Abel. Year of defense: the 2013th. Number of pages: 54. Bachelor's thesis is dealing with basic characteristics of European administrative law, its development, explaining the …více
Abstract:
TUBOVÁ, Júlia: Európske správne právo – pojem, vývoj a pramene. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie a financií. Vedúci práce: JUDr. Tomáš Abel. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 54. Bakalárska práca sa zaoberá základnou charakteristikou európskeho správneho práva, jeho vývojom, pojmom, zásadami a základnými inštitútmi a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Abel
  • Oponent: JUDr. Marian Korytiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře