Theses 

Průzkum spokojenosti zákazníků a identifikace jejich potřeb, přání a očekávání – Ing. Kateřina Šefčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Kateřina Šefčíková

Bakalářská práce

Průzkum spokojenosti zákazníků a identifikace jejich potřeb, přání a očekávání

Research of customer satisfaction and identification of their needs, wants and demands.

Anotace: Práce pojednává o vysvětlení důležitosti zjišťování potřeb, přání a očekávání zákazníků. Teprve po zjištění těchto faktů může firma uspět na hyperkonkurenčním trhu. Díky tomuto zjištění může nabídnout zákazníkům přesně to, co potřebují, co si přejí, co očekávají. Provádění průzkumů spokojenosti pak firmě umožní získat zpětnou vazbu od zákazníků. Díky této vazbě může firma objevit své silné a slabé stránky, se kterými nadále pracuje. To vše přispívá k růstu celé firmy.

Abstract: The work devoted to importance of identifying needs, desires and expectations of customers. Only after finding out these facts, company can achieve success in a hyper-competitive market. Because of these findings a company can offer to consumers exactly what they need, what they want and what they expect. Conducting satisfaction surveys will allow the company to get feedback from consumers. Due to this correlations company can discover their strengths and weaknesses to identify aspects these need to work on. All this contributes to the development of the company overall in the long-term run.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, očekávání, potřeby, průzkum spokojenosti, přání. Expectations, marketing research, needs, satisfaction research, wishes.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:18, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz