Martina RYŠKOVÁ

Bakalářská práce

Edukace žáků s PAS na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě

Education of pupils with ASD at Primary school for physically handicapped children in Opava
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá edukací žáků s poruchami autistického spektra na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Hlavním cílem je analyzovat vybrané výukové strategie žáků s PAS v prostředí uvedené školy a následně popsat jejich efektivitu při rozvoji v jednotlivých oblastech. Výzkumné šetření probíhalo od září 2015 do února 2016 a …více
Abstract:
This bachelor?s thesis deals with the education of pupils with autism spectrum disorder at the Primary school for physically handicapped in Opava. The thesis is divided into theoretical and practical part. The main goal is to analyze chosen educational strategies of pupils at the above mentioned school?s environment and consequently describe their efectiveness in developing individual areas. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016
Zveřejnit od: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYŠKOVÁ, Martina. Edukace žáků s PAS na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta