Bc. Katarína Papajová

Diplomová práce

Riadenie obežného majetku podniku

Management Short-time Assets of an Enterprise
Abstract:
This diploma thesis refers to the options of management of short-time assets in the enterprise conditions. The work is split into three chapters. First chapter is focused on theoretical definition of short-time assets, it's functions and elements. There are elucidated three basic elements of work capital, which are resources, receivables and current financial assets. Second chapter is dedicated to …více
Abstract:
Diplomová práca poukazuje na možnosti riadenia obežného majetku v podmienkach podniku. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie pojmu ,,obežný majetok“, jeho funkcie a zložky. Priblížené sú tri základné zložky pracovného kapitálu a to zásoby, pohľadávky a krátkodobý finančný majetok. Druhá kapitola je venovaná jednotlivým modelom riadenia obežného majetku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK