Bc. Tomáš Sýkora

Bakalářská práce

Sport a sportovní organizace v Brně za Protektorátu Čechy a Morava

Sport`s organization in Brno during the Protectorat Bohemia and Moravia
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce pojednává o sportovním životě v Brně, během Protektorátu Čechy a Morava. Zaměřuje se na tělovýchovné spolky Sokol a Orel. Z kolektivních sportů především na fotbal a hokej. Kromě každodenní sportovní činnosti jsem se zajímal i o návštěvnost sportovních utkání, vývoj sportovních klubů během nacistické okupace.
Abstract:
This bachelor diploma thesis deals with sporting life in Brno during the Protectorate of Bohemia and Moravia. It focuses on sports clubs Sokol and Orel. From collective sports especially to football and hockey. In addition to everyday sports activities, I was also interested in attending sports matches, the development of sports clubs during the Nazi occupation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie