Václav JAROŠ

Bachelor's thesis

Regulace teploty vody v systému vysokotlakého vstřikování

Water temperature control in high pressure injection system
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci regulátoru teploty vody ve vysokotlakém systému vstřikování.
Abstract:
The master theses presents the principles of the optimalisation for regulation in the high pressure injection system.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Janda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAROŠ, Václav. Regulace teploty vody v systému vysokotlakého vstřikování. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/