Theses 

Primární prevence v oblasti opioidů na základní škole – Bc. Antonín DAVÍDEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Antonín DAVÍDEK

Diplomová práce

Primární prevence v oblasti opioidů na základní škole

Primary prevention in the opioids at a primary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou primární prevence zneužívání opioidů, se zaměřením na základní školy. Teoretická část práce vymezuje některé pojmy související s problematikou závislostí na psychoaktivních látkách a jejich zneužívání. Teoretická část práce také popisuje stěžejní mezníky v historii zneužívání psychoaktivních látek ve světě a v České republice. V teoretické části práce jsou vymezeny opioidní psychoaktivní látky, je popsán jejich původ, rozdělení, využití, účinky a dopady na společnost, které s jejich zneužíváním souvisejí. Popsány jsou také jednotlivé druhy prevence, se zaměřením na primární protidrogovou prevenci. Cílem praktické části práce je ověřit efektivitu intervence uskutečněné formou preventivního kurzu primární protidrogové prevence v oblasti opioidů cíleného na vybrané žáky 5. a 9. tříd základních škol v okrese Teplice. V rámci výzkumné studie byla provedena vstupní a výstupní diagnostika zjišťující znalosti a postoje žáků ve vztahu k zneužívání opioidů. Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků provedeného výzkumu a souhrnná doporučení pro realizaci primární protidrogové prevence zneužívání opioidů žáky základních škol.

Abstract: This thesis deals with the primary prevention of the abuse of opioids, focusing on elementary schools. The theoretical part includes the following: Definition of terms related to the issue of dependency on psychoactive substances and their abuse. Description of the key milestones in the history of psychoactive substance abuse in the world and in the Czech Republic. Definition of opioid psychoactive substances described their origin, distribution, use, effects and impacts on society, which are related to drug abuse. The different kinds of prevention programs for primary prevention. The aim of the practical part is to verify the effectiveness of the interventions made in the form of a preventive course of primary prevention of opioids on select pupils of 5th and 9th grades of elementary schools in the distrikt Teplice. As part of the research, a study was conducted by the input and output diagnostics detecting skills and attitudes related to opioid abuse. The conclusion contains a summary of the results of the research and a summary recommendation for the primary prevention of abuse of opioids primary school pupils.

Klíčová slova: primární prevence, drogy, opioidy, základní škola, závislosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=177404 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DAVÍDEK, Antonín. Primární prevence v oblasti opioidů na základní škole. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz