Bc. Antonín DAVÍDEK

Diplomová práce

Primární prevence v oblasti opioidů na základní škole

Primary prevention in the opioids at a primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou primární prevence zneužívání opioidů, se zaměřením na základní školy. Teoretická část práce vymezuje některé pojmy související s problematikou závislostí na psychoaktivních látkách a jejich zneužívání. Teoretická část práce také popisuje stěžejní mezníky v historii zneužívání psychoaktivních látek ve světě a v České republice. V teoretické části práce jsou vymezeny …více
Abstract:
This thesis deals with the primary prevention of the abuse of opioids, focusing on elementary schools. The theoretical part includes the following: Definition of terms related to the issue of dependency on psychoactive substances and their abuse. Description of the key milestones in the history of psychoactive substance abuse in the world and in the Czech Republic. Definition of opioid psychoactive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAVÍDEK, Antonín. Primární prevence v oblasti opioidů na základní škole. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika