Josef Cibulka

Diplomová práce

Ekonomické vyhodnocení dopadů nelegálního zaměstnávání cizinců z třetích zemí v rámci Ústeckého kraje.

Economic Assessment of Illegal Employment Impacts in the Ústí Region Concerning Third Country Nationals
Anotace:
Práce charakterizuje dopady nelegálního zaměstnávání cizinců z třetích zemí na zaměstnanost v ústeckém kraji. Bude zde proveden ekonomický rozbor toho, zda nelegální zaměstnávání cizinců třetích zemí má zásadní vliv a dopady na zaměstnanost v ústeckém kraji. Dále zde bude zmíněna i kriminalita cizinců, která zákonitě vyplývá z toho, že je cizinec na území České republiky nelegálně zaměstnán. Především …více
Abstract:
The dissertation defines impacts of illegal employment of foreigners from the third countries on the employment rate in the region Ústí nad Labem. The economic analysis, if the illegal employment of foreigners from third countries has a basic influence and an impact on the employment rate in the region Ústí nad Labem, is performed in this dissertation. The criminality of foreigners, which automatically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Eva Koreneková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava