Asilbek Yusupov

Master's thesis

Price discrimination theory and its online practice

Price discrimination theory and its online practice
Abstract:
V době aktivního růstu e-commerce se problém cenové diskriminace, který využívá velké množství podniků, stává zásadním. Tato práce se zabývá problematikou cenové diskriminace a její aplikací v rámci regionu EU. V teoretické části práce jsou diskutovány různé typy a formy cenové diskriminace a její využití na různých trzích. Analýzou práva na ochranu údajů v oblasti EU bylo zjištěno, že neexistuje žádný …more
Abstract:
In the era of the active growth of e-commerce, the problem of the price discrimination, used by big number of businesses, becomes vital. This paper studies the problem of the price discrimination and its application within the EU region. As the theoretical part of the thesis the different types and forms of the price discrimination and its usage in the different markets are discussed. Having analyzed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Management