Asilbek Yusupov

Master's thesis

Price discrimination theory and its online practice

Price discrimination theory and its online practice
Anotácia:
V době aktivního růstu e-commerce se problém cenové diskriminace, který využívá velké množství podniků, stává zásadním. Tato práce se zabývá problematikou cenové diskriminace a její aplikací v rámci regionu EU. V teoretické části práce jsou diskutovány různé typy a formy cenové diskriminace a její využití na různých trzích. Analýzou práva na ochranu údajů v oblasti EU bylo zjištěno, že neexistuje žádný …viac
Abstract:
In the era of the active growth of e-commerce, the problem of the price discrimination, used by big number of businesses, becomes vital. This paper studies the problem of the price discrimination and its application within the EU region. As the theoretical part of the thesis the different types and forms of the price discrimination and its usage in the different markets are discussed. Having analyzed …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedúci: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Management