Bc. Šárka Martinková

Diplomová práce

Ovlivnění neurální diferenciace sinicovými metabolity

Effect of cyanobacterial metabolites on neuronal differentiation
Anotace:
Vyšší frekvence výskytu a přemnožení sinic je rozšířeným problémem jak ve světě, tak v České republice. Sinicové metabolity jsou bioaktivní látky, které mají potenciál ovlivňovat zdraví organismů. Pro hodnocení jejich vlivu na nejranější stádium neurálního vývoje byly vybrány dva retinoidy a sinicový toxin anatoxin-a. Těmto látkám byly exponovány lidské neurální kmenové buňky (Neural Stem Cells - NSCs …více
Abstract:
Higher frequency of cyanobacteria occurrence and their overgrowth is a widespread problem both in the world and in the Czech Republic. Secondary metabolites produced by cyanobacteria are bioactive substances that have the potential to affect the health of organisms. Two retinoids and the cyanobacterial toxin anatoxin-a were selected to test the effect of metabolites on the earliest stage of neural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Brózman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta