Mgr. Petra Makešová

Bakalářská práce

Tvorba výukových materiálů pro obor Pečovatelské služby

Creation of teaching materials in the field of nursing work
Anotace:
Anotace Bakalářská práce „Tvorba výukových materiálů pro obor Pečovatelské služby“ se zabývá sestavením výukových textů pro odborný předmět Základy pečovatelství. V první části své bakalářské práce jsem uvedla informace o tomto oboru, co je požadováno v rámci celostátního rámcově vzdělávacího programu. Z něj jsem vytvořila pro naši školu školní vzdělávací program a na jeho podkladě probíhá v současné …více
Abstract:
Annotation Diploma Thesis "The development of educational materials in the field of Nursing Services" deals with the construction of educational texts used for vocational “Nursing basics”. In the first part of my thesis I have introduced this field and what is required under the National framework of educational program. From this I created an educational program for our school and, on the basis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: RNDr. Barbora Javorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta