Bc. Jiří Holoubek

Bakalářská práce

Evoluce CRISPR-Cas systémů a jejich využití v editaci bakteriálních genomů

Evolution of CRISPR-Cas systems and their use in bacterial genome editing
Anotace:
Systémy CRISPR-Cas získané imunitní odpovědi se vyskytují přibližně u poloviny bakterií a tří čtvrtin archaeí. Doposud byly popsány dvě třídy, 6 typů a několik subtypů těchto systémů. Tato shrnující práce popisuje mechanizmy působení CRISPR-Cas systémů, jejich klasifikaci a evoluční události, které stojí za existencí tak velké diverzity těchto obranných systémů. Součástí je popis možného využití CRISPR …více
Abstract:
The CRISPR-Cas systems of adaptive immunity are widespread amongst half of the bacteria and three quarters of the archaea. Two classes, six types and several subtypes have been described. This review describes mechanisms of CRISPR-Cas systems, their classification and evolution events which stand behind the existence of such a wide diversity of these defense systems. It also includes a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Juraj Bosák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta