Mgr. Čeněk Pírek

Diplomová práce

Odpovědnost za staré ekologické zátěže

Responsibility for old ecological loadings
Anotace:
Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma odpovědnost za staré ekologické zátěže, u nichž není původce znám. V práci nejdříve vymezuji základní pojem stará ekologická zátěž. Hlavní cíl práce je věnován konkrétnímu hledání možných odpovědnostních vztahů v aktuálních předpisech práva životního prostředí České republiky aplikovatelných na staré ekologické zátěže.
Abstract:
For my thesis I have chosen a topic dealing with the Responsibility for old ecological loadings whose offender is unknown. At first I formulate basic definicion of Old ecological loadings. The main aim of my diploma is to find possible attitudes of responsibility in the sphere of environmental law in actual Czech systém of law , which can be applied to old ecological loadings
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta