Bc. Richard Granec

Master's thesis

Zber a vizualizácia dát z kokpitu pomocou cloud technológií

Cloud enabled data collection and visualization for cockpit simulator
Abstract:
This thesis solves the problem of collecting, storing and visualizing data obtained during evaluations which take place at the Honeywell Cockpit Simulator. The solution is comprised of an application that periodically records the data and after recording it stores received data on the cloud storage provided by platform Azure. Afterwards the stored data are visualized using the (tool called) Cesium …viac
Abstract:
Práca rieši problém zberu, ukladania a vizualizácie dát, získavaných počas evaluácií, ktoré prebiehaj v simulátore leteckého kokpitu firmy Honeywell. Riešenie pozostáva z aplikácie, ktorá dáta periodicky zaznamenáva a po ukončení zaznamenávania získané dáta uloží na cloudove uložisko poskytované platformou Azure. Takto uložené dáta sú následne vizualizované pomocou nástroja Cesium. Výsledkom tejto …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Králíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Práce na příbuzné téma