Bc. Jan Bek

Diplomová práce

Taktový jízdní řád na trati Dobříš - Praha a jeho stabilita

Fixed-interval Timetable on the Dobříš Praha Line and its Stability
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením taktového jízdního řádu na trati Dobříš Praha a posouzením jeho stability. Diplomová práce doplňuje bakalářskou práci na téma Změny dopravní infrastruktury na trati Čerčany - Praha pro podporu rozvoje osobní dopravy.
Abstract:
The master thesis focuses on one-hour fixed-interval timetable implementation and construction for railway line Dobříš Praha and on assessment of its stability. The master thesis completes the bachelor thesis on subject Changes of Transport Infrastructure on the Line Čerčany - Praha to Support Passenger Transport.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bek, Jan. Taktový jízdní řád na trati Dobříš - Praha a jeho stabilita. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera