Theses 

Transparency and Disclosure in Hospitals as a Competitive Advantage – Natalia Petrikevich

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities

Natalia Petrikevich

Diplomová práce

Transparency and Disclosure in Hospitals as a Competitive Advantage

Transparency and disclosure in hospitals as a competitive advantage

Anotace: Transparentnost a zpřístupnění informací jsou důležitými elementy k navázání silných a důvěřivých vztahů mezi klíčovými zúčastněnými v nemocnici, včetně pacientů, lékařů a managementu nemocnice, a umožní zlepšení pozice nemocnice na trhu. Vlivy průhledného informačního prostředí ve zdravotnickém zařízení můžou být široké, ale nejpůsobivější a nejatraktivnější jsou ty, které jsou spojeny s motivací a zlepšením postojů pacientů a lékařů k organizaci. Na základě neziskové nemocnice v jedné z oblastí v Ruské federaci, tato studie zkoumala informační toky mezi nemocnici, lékaři a pacienty, a perspektivách směrem k transparentnosti. Za účelem dosažení cílů výzkumu byly provedeny průzkumy a rozhovory v nemocnici, podle kterých byly vyvinuty závěry a doporučení.

Abstract: Transparency and information disclosure are important elements in the building strong and confiding relationships between core stakeholders of the hospital, including patients, physicians and hospital management, and allow improving hospital performance on the market. Effects of transparent information environment existence in the medical institution can be wide but the most compelling and attractive are those, which are connected with motivation to improve and change of patients and physicians attitudes towards organisation. On the base of non-for-profit hospital in one of the regions in the Russian Federation, this study examined information flows between hospital, physicians and patients, and their perspectives towards transparency. In order to achieve aims of the research, surveys and interview were conducted in the hospital, according to which results inferences and recommendations were developed.

Klíčová slova: kvalita, zapojení zainteresovaných osob, management nemocnice, klíčový zainteresované osoby, nemocnice, zpřístupnění, transparentnost, výkonnost, informační toky, lékař, informace managementu, pacient, konkurenční výhoda, nepřetržité zlepšení, efektivnost

Keywords: continuous improvement, quality, information flow, hospital management, patient, effectiveness, stakeholders involvement, performance, information management, physician, hospital, core stakeholders, disclosure, competitive advantage, transparency

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2014
  • Vedoucí: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Mostafa Hunter

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43809

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz