Natalia Petrikevich

Master's thesis

Transparency and Disclosure in Hospitals as a Competitive Advantage

Transparency and disclosure in hospitals as a competitive advantage
Abstract:
Transparentnost a zpřístupnění informací jsou důležitými elementy k navázání silných a důvěřivých vztahů mezi klíčovými zúčastněnými v nemocnici, včetně pacientů, lékařů a managementu nemocnice, a umožní zlepšení pozice nemocnice na trhu. Vlivy průhledného informačního prostředí ve zdravotnickém zařízení můžou být široké, ale nejpůsobivější a nejatraktivnější jsou ty, které jsou spojeny s motivací …more
Abstract:
Transparency and information disclosure are important elements in the building strong and confiding relationships between core stakeholders of the hospital, including patients, physicians and hospital management, and allow improving hospital performance on the market. Effects of transparent information environment existence in the medical institution can be wide but the most compelling and attractive …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2014
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Mostafa Hunter

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43809