Bc. Silvie Lattenbergová

Master's thesis

Analýza vybrané standardní herní situace – autu v ragby u českého národního týmu mužů

Analysis of Line-out as the standard game strategy in the men's Czech national rugby team
Anotácia:
Tématem diplomové práce je: ,,Analýza vybrané standardní herní situace - autu v ragby u českého národního týmu mužů''. V teoretické části popisujeme historii, stručná pravidla hry ragby, standardní herní situaci aut a analýzu obsahu hry. Potřebná data jsme získávali metodou videoanalýzy a následně statisticky vyhodnotili U-testem Manna a Whitneyho. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda ovlivňují …viac
Abstract:
Main topic of the work is: Analysis of Line-out as the standard game strategy in the men's Czech national rugby team. The theoretical part describes the history, rules of the game of rugby, the standard game situation Line-out and a content analysis of the game. Required data was obtained using method of video analysis and then statistically evaluated by U-test of Mann and Whitney. The main goal of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Oponent: PaedDr. Petr Starec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / odbor:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education

Práce na příbuzné téma