Petr Kříž

Bakalářská práce

Uživatelské rozhraní v automobilech

User Interface in Cars
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je uživatelské rozhraní v automobilech. Ve své práci se snažím pokrýt současná řešení a trendy v této oblasti. V praktické části se zaměřuji pře-devším na head-up obrazovku, kterou jsem se rozhodl vypracovat na základě výzkumu a rešerše.
Abstract:
My bachelor thesis is about user interace in cars. I try to cover trends and current soluti-ons in this area. Practical part is mainly focused on head-up display, for which I de-cided after doing my research.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Bohuslav Stránský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kříž, Petr. Uživatelské rozhraní v automobilech. Zlín, 2017. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Digitální design