Kristína Šimečíková

Bachelor's thesis

Komerčná banka ako špecifický podnikateľský subjekt a jej postavenie v ekonomickom systéme

Commercial bank as a special business subject and its position in the economic system
Abstract:
Simecikova, Kristina: This bachelor work is dealing with commercial bank as a specific business subject and its position in the economic system of country. It mentions different dissimilarities from the others business subjects. By the help of literature it defines specific features of commercial banks, which differ significantly from the other businesses. The significant sign of commercial banks is …more
Abstract:
Šimečíková, Kristína: Bakalárska práca sa zaoberá komerčnou bankou ako špecifickým podnikateľským subjektom a jej postavením v ekonomickom systéme krajiny. Poukazuje na najrôznejšie odlišnosti od iných podnikateľských subjektov. Pomocou odbornej literatúry definuje špecifické črty komerčných bánk, ktorými sa komerčné banky výrazne odlišujú od ostatných podnikateľských subjektov. Najvýznamnejším špecifikom …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Reader: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management