Bc. Vasil Bojkanič

Bachelor's thesis

Finanční management neziskové společnosti

Financial management of a non-profit organization
Abstract:
Práce se zabývá neziskovým sektorem a různými formami organizací, které v něm působí. Je možné, aby neziskové organizace fungovali bez evropských nebo státních dotací? To byl důvod, proč největší prostor dostalo sociální družstvo, jelikož u této formy neziskové organizace je možné jeho existenci financovat výhradně pomocí vlastní činnosti. To umožňuje hodnotné srovnání s jiným podnikem, který však …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the non-profit sector and the various forms of organizations operating in it. Is it possible for non-profit organizations to operate without European or state subsidies? This is the reason why the social cooperative received the most space. This is the form of non-profit organization which is able to finance its existence exclusively through its own activities. This allows …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Červenka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní