Theses 

Velká vlastenecká válka - Bitva o Kyjev, Bitva o Rostov – Vojtěch LAUBR

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Obecné dějiny

Vojtěch LAUBR

Bakalářská práce

Velká vlastenecká válka - Bitva o Kyjev, Bitva o Rostov

Great Patriotic War - Battle of Kiev and Battle of Rostov

Anotace: Bakalářská práce se zabývá událostmi tzv. Velké vlastenecké války, zejména bitvami o Kyjev a Rostov. Tyto bitvy napomohly ke zpomalení postupu nacistického Německa a započaly tím cestu k jeho celkovému zničení v následujících letech. Práce je strukturována do pěti hlavních kapitol. V první kapitole jsou především rozebírány plány znepřátelených stran a situace v obou armádách. Druhá kapitola je věnována otevření východní fronty a všem směrům operace Barbarossa. Ve stručném přehledu jsou zachyceny všechny důležité události, které se odehrály i v jiných částech Sovětského svazu. Ve třetí kapitole jsou uvedeny dva stručné životopisy osobností, které měly největší podíl na výsledku války, a poslední dvě kapitoly již podrobně zachycují výchozí pozice obou armád, průběh obou bitev s analýzou jednotlivých bojů. Na průběhu a výsledku popsaných bitev jsem chtěl poukázat na skutečnost, že obě bitvy v jistém smyslu předznamenaly budoucí vývoj bojů na východní frontě. Neuváženou změnou strategie sice německá armáda vyhrála bitvu o Kyjev, ale možná, nadneseně řečeno, prohrála celou válku. Bitva u Rostova, která se odehrála jen o pár měsíců později, již jasně ukázala, že německou armádu je možné porazit.

Abstract: My bachelor thesis concerns with the events of so-called Great Patriotic War, in particular with the Battle of Kiev and the Battle of Rostov. Those battles contributed to slowing down the advance of the Nazi Germany and commenced the way to its final defeat in the following years. The thesis is divided into five main chapters. The first chapter holds forth on preparatory plans of hostile sides and on combat readiness of both armies. The second chapter deals with the offensive launched on the Eastern Front and with all directions of Operation Barbarossa. A short overview brings brief descriptions of important events that took place also in other areas of the Soviet Union. In the third chapter there are two short biographies of personalities who significantly participated in result of the war. Last two chapters describe in details the initial positions of both armies, course of both battles and analyze particular combats. Describing the course and results of mentioned battles I wanted to point out fact that both battles predicted, in some sense, the future development of the fights on the Eastern Front. Rash decisions of the German army to change strategy helped to win the Battle of Kiev but contributed probably, pretentiously said, to the final defeat of the Nazi Germany. The Battle of Rostov, which took place just a couple of months later, clearly indicated that the German army might be defeated.

Klíčová slova: Velká vlastenecká válka, Bitva o Kyjev, Bitva o Rostov, Operace Barbarossa, východní fronta, Sovětský svaz

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Aleš Skřivan, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69717 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

LAUBR, Vojtěch. Velká vlastenecká válka - Bitva o Kyjev, Bitva o Rostov. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 01:23, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz