Tao Yang, M.Eng.

Disertační práce

Pokročilé vlákenné materiály pro akustický výkon

Advanced Fibrous Materials for Acoustic Performance
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat multifunkční vlastnosti vysocepevnostních kolmo kladených netkaných textilií, které mohou být použity k redukci hluku při stavebnictví a v automobilovém průmyslu. Práce představuje experimentální a numerické vyšetřování akustických vlastností rohoží kladených na sobě. Normální koeficient absorpce zvuku a povrchová impedance byly měřeny impedanční trubkou typu Brüel …více
Abstract:
The objective of this thesis was to examine multi-functional properties of high-loft perpendicular-laid nonwoven fabrics which can be used to noise reduction application at building and automotive field. It presents an experimental and numerical investigation on acoustic properties of perpendicular-laid nonwoven fabrics. Normal sound absorption coefficient and surface impedance were measured by Brüel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Rajesh Mishra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Yang, Tao. Pokročilé vlákenné materiály pro akustický výkon. Liberec, 2018. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní