Ing. Marek MALIŠKA

Diplomová práce

Projekt zavedení totálně produktivní údržby ve společnosti Vitana, a.s.

The project of the implementation of the Total Productive Maintenance in the Vitana Company
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou zavádění metody totálně produktivní údržby ve společnosti Vitana, a.s.. Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit reálné řešení zefektivnění procesů údržby. V teoretické části autor stručně představil metodu to-tálně produktivní údržby, její zavádění v současných podmínkách. Analytická část se zao-bírá popisem současného stavu systému údržby. …více
Abstract:
This Master Thesis engages in problems of implementation the method of Total productiv-ity maintenance in Vitana Company. The main purpose of this Thesis is creating a real resolution of efficient growth of maintenance process. In theoretic part author succinctly introduced the method of Total productivity maintenance, its implementation in actually requirement. Analytic part engages in description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008
Identifikátor: 8917

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Peter Debnár, MEng.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALIŠKA, Marek. Projekt zavedení totálně produktivní údržby ve společnosti Vitana, a.s.. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.